Termeni si conditii – GDPR

Prin trimiterea unei sesizari, persoana care trimite confirma ca a citit, a inteles si este de acord cu “Termenii si Conditiile” acestui mecanism de sesizare pus la dispozitie de catre Garda de Sanatate – GDS.

“Garda de Sanatate” este un proiect derulat de ARIPA – Asociatia Responsabila cu Informarea si Protejarea Asiguratilor www.aripa.ong . GDS – Garda de Sanatate este un mecanism prin care orice persoana asigurata in sistemul de sanatate poate sa trimita o sesizare cu privire la incalcarea drepturilor ce decurg din calitatea de asigurat in sistemul de sanatate, iar reprezentantii GDS-ARIPA vor analiza aceasta sesizare si o vor directiona catre institutiile abilitate sa solutioneze problemele sesizate. Acest mecanism este pus la dispozitie in mod gratuit. Orice persoana poate sustine acest proiect prin donatii sau sponsorizari.

Persoana care trimite o sesizare prin intermediul “Garda de Sanatate”, imputerniceste reprezentantii Asociatiei Responsabile cu Informarea si Protejarea Asiguratilor sa le reprezinte interesele ce decurg din calitatea de asigurat in sistemul de sanatate in relatia cu orice institutie, publica sau privata, care are competente si atributii in domeniul asigurarii, respectarii, impunerii, controlarii, sanctionarii, etc, in legatura cu drepturile asiguratilor in sistemul de sanatate, cu scopul de a solutiona in cel mai scurt timp posibil problemele sesizate. Prin completarea unei sesizari, orice persoana care trimite o sesizare, intelege si este de acord, ca Asociatia Responsabila cu Informarea si Protejarea Asiguratilor va depune toate eforturile pentru solutionarea in timp a problemelor sesizate, insa nu face nicio promisiune ferma in acest sens si nici nu promite solutionarea problemelor sesizate, multe dintre acestea fiind de competenta institutiilor si autoritatilor competente, si solutionarea poate depinde in cea mai mare masura de implicarea acestora.

Persoanele care trimit sesizari prin mecanismul GDS sunt de acord ca informatiile trimise, in afara de datele personale si cele care privesc identitatea, sa poata fi folosite in comunicare oficiale de catre ARIPA, cu scopul de a informa si alte persoane si de a sensibiliza institutiile abilitate.

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de către Asociația Responsabilă cu Informarea si Protejarea Asiguraților – ARIPA

ARIPA, cu sediul în Loc. Dragasani, Str. Tudor Vladimirescu, Nr.400, Bl. R1, Sc. A, Ap. 3, Jud Valcea, tel: 0740992220, website: www.aripa.ong, e-mail: aripasante[at]gmail.com, va informează prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastra personale si drepturile pe care le aveti in conformitate cu Regulamentul (UE) 679/2016 si legislația națională, privind protecția si securitatea datelor personale in vigoare.

Scopurile si baza legală a prelucrarii

ARIPA prelucrează datele dumneavoastra personale, în conformitate cu prevederile Regulamentului 679/2016, în calitate de operator, prin intermediul membrilor săi, pentru derularea următoarelor activitati:

– acțiuni și activități al căror scop să fie informarea asiguraților în domeniul sănătății despre drepturile și obligațiile pe care le au în calitate de asigurat, despre beneficiile de care pot beneficia, despre modul de dobandire al calitatii de asigurat, despre modul de relationare cu asiguratorii, și despre modul de relationare cu furnizorii, prestatorii, livratorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale;

– acțiuni și activități prin care să protejeze drepturile persoanelor, care derivă din calitatea de asigurat în sănătate, direct sau în colaborare cu alte entitati;

– în derularea proiectelor, direct sau alături de alți parteneri (organizații naționale și intemationale);

– negociere cu instituțiile statului, în nume colectiv, modificări legislative sau de altă natură ce pot duce la îmbunătățirea gamei de servicii medicale, medicamente și dispositive medicale, oferite persoanelor asigurate în sistemul de sănătate, a calității și disponibilității acestora, și a unei mai eficiente respectari a drepturilor acestora;

– propuneri în numele membrilor săi, modificări legislative sau de altă natură ce pot duce la îmbunătățirea gamei de servicii medicale, medicamente și dispositive medicale, oferite persoanelor asigurate în sistemul de sănătate, a calitații și disponibilității acestora, și a unei mai eficiente respectari a drepturilor acestora;

– reprezentarea membrilor săi prin delegați în consiliile de administrare ale organismelor publice și private ce au reprezentat societatea civilă în consiliile lor administrative sau orice alte structuri similare;

– reprezentareaintereselor membrilor săi în interacțiunea cu instituțiile ce reglementează sistemele de asigurări de sănătate, furnizarea sau prestarea serviciilor medicale, funizarea sau livrarea medicamentelor sau dispozitivelor medicale, sau care au legătură sau pot impacta calitatea de asigurat în sănătate și sănătatea oamenilor;

– asistenta si sprijin pentru membrii săi în interacțiunea cu casele de asigurări de sănătate, companii private de asigurări de sănătate și alte instituții publice sau private ce au legătură cu asigurările de sănătate, sau cu impact asupra calității de asigurat a acestora;

– monitorizam cadrul legislativ și să ia atitudine când observă aspecte cu impact în sistemul asigurărilor de sănătate, publice sau private, sau care au legătură sau pot impacta sănătatea oamenilor ;

– monitorizarea modului în care sunt utilizate resursele publice legate de asigurările de sănătate și sistemul de sănătate în general, să ia atitudine când observă aspecte cu impact în sistemul de asigurări de sănătate, sau care au legătură sau pot impacta sănătatea oamenilor;

– reprezentarea membrilor săi în negocierile pachetului de baza oferit de Casă Națională de Asigurări de Sănătate sau orice altă instituție care va avea aceste prerogative;

– reprezentarea membrilor săi și interesele asiguraților in sanatate în negocierile legislative privitoare la asigurările private de sănătate;

– reprezentarea membrilor săi și interesele asiguraților in sanatate în negocierile legislative privitoare la asigurările private de sănătate;

– reprezentarea membrilor săi și interesele asiguraților în sistemul de sanatáte-în relația cu furnizorii de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale, aparatură și echipamente medicale, și să sprijine accesul pe piață românească a produselor inovative;

– reprezentarea membrilor săi în relația cu companiile care pun pe piață produse alimentare sau care pot impacta sănătatea umană, să militeze pentru creșterea disponibilității și accesibilității produselor cu impact benefic și eliminarea celor periculoase;

reprezentarea membrilor sai in relatia cu companii sau alte entitati care aduc prejudicii starii de sanatate a membrilor, prin poluarea sau degradarea mediului inconjurator, aer, sol, apa, paduri, etc.

– contributia la creșterea gradului de informare a cetățenilor, a cunoașterii și înțelegerii prevenției in sanatate;

– sprijin pentru cetățenii cu posibilități financiare reduse în accesarea drepturilor lor legate de calitatea de asigurați în sistemul de sănătate;

– organizarea de activități cu caracter educativ, cultural și științific (seminare, conferințe, etc);

– oferirea membrilor săi asistență juridică prin intermediul caselor de avocatura în relația cu diferite entități, în legătură cu calitatea de asigurati în sistemul de sănătate;

– colaborarea cu alte organisme de acest gen (asociaii, fundații, etc), în vederea realizării obiectivelor propuse;

– colaborarea cu organele administrației publice locale sau centrale, precum și cu alte organizații care ar putea sprijini societatea românească în general și persoanele asigurate în sistemul de sănătate, în special;

– aducerea în centrul atenției problemele specifice persoanelor asigurate în sistemul de sănătate, prin intermediul mass-media, al canalelor de comunicare online, rețele de socializare și alte canale de acest gen, și prin acțiuni publice;

– activități care nu contravin normelor legale și prezentului Statut;

– in vederea realizării acestor obiective și îndeplinirii scopurilor propuse, asociația va putea stabili relații oficiale cu alte organizații non-profit, instituții guvernamentale și neguvemamentale, atât din țară cât și din străinătate;

– activităţi economice directe, ale căror beneficii vor fi folosite pentru realizarea scopului asociaţiei (conform art. 48 din Ordonanţa Guvernului nr.26/30.01.2000);

– facilitarea accesului la informare a membrilor Asociației și a persoanelor interesate cu privire la studii, cercetări, burse, locuri de muncă, cursuri de pregătire sau informații curente în domeniile de interes pentru asociație;

– participarea activă la dezbaterile din forurile legislative interne și comunitare si/sau alte instituții publice ori de drept privat, în măsura în care aceste dezbateri intră în domeniile de interes ale Asociației;

– educarea, consilierea, informarea și protejarea asiguratilor;

Dacă nu sunteți de acord cu furnizarea datelor dumneavoastra personale, ARIPA, nu poate da curs formularelor si comunicarilor completate de dumneavoastra.

Temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal 

Datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate în baza interesului legitim al asociației, în calitatea sa de operator, prevăzut de art. 6, lit f din Regulamentul 679/2016.

Legislația care guvernează activitățile organizației, este:

– Legea 207/2015;

– Regulamentul (UE) 679/2016;

– Legea 227/2015 (formularul 230);

– Legea 95/2006;

– H.G. 140/2018;

– O.M.S. 397-836/2018;

– Legea 46/2003.

Tipuri de date cu caracter personal pe care le prelucram

Conform legislației în materia protecției datelor, colectam doar datele strict necesare îndeplinirii scopurilor menționate mai sus.

Categoriile de date personale supuse prelucrării la nivelul ARIPA, sunt următoarele:

Pentru formularul 230, în scopul redirectionarii impozitului pe venit: 

– nume

– prenume

– CNP

– adresa postala

– semnătura

– adresa e-mail

– număr telefon

Pentru înscriere membri:

– nume

– prenume

– domiciliu

– email

– telefon

Pentru contact:

– nume

– prenume

– email

– telefon

Pentru functionarea mecanismului de sesizare si protejare a asiguratilor “Garda de Sanatate”

Pentru ca sesizarea sa poata fi solutionata, in cadrul acesteia va sunt solicitate date personale. Fara acestea nu putem prelua si nici solutiona sesizarea dumneavoastra. De aceea, prin trimiterea sesizarii sunteti de acord cu trimiterea datelor personale. Va asiguram ca acestea nu vor fi instrainate, si nici folosite in alte scopuri decat acelea de a va solutiona problemele sesizate, legate de protejarea drepturilor in calitate de asigurati in sistemul de sanatate.

 • nume
 • prenume
 • email
 • telefon
 • adresa
 • date despre starea de sanatate, pentru care se solicita expres consimtamantul, in caz contrar nu vor fi colectate si nici prelucrate;
 • DPO desemnat este dl. Marian Rosca;
 • SCOPUL prelucrarii datelor cu privire la starea de sanatate este acela de a sesiza institutiilor competente incalcari ale drepturilor asiguratilor in sistemul de sanatate sau ale drepturilor pacientilor asigurati, sau orice alte abuzuri sau ilegalitati, in interesul legitim al persoanei asigurate de a-i fi respectate drepturile conferite de calitatea de asigurat in sistemul de sanatate;
 • datele nu sunt transferate in alte tari;
 • datele vor fi pastrate timp de 5 ani sau mai mult daca este nevoie pentru indeplinirea scopului pentru care au fost colectate si prelucrate;

Sursa datelor cu caracter personal 

ARIPA, prin platformele sale electronice, colectează datele direct de la dumneavoastra, fara implicarea unor terțe părți.

Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal 

Datele dumneavoastra cu caracter personal sunt destinate utilizării de către operator (ARIPA) si sunt comunicate următorilor destinatari:

– ANAF;

 • Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, Casele Judetene de Asigurari de Sanatate, Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti
 • Ministerul Sanatatii
 • Directiile de Sanatate Publica
 • Serviciul de Ambulanta
 • Serviciul Mobil de Urgenta, Resuscitare si Descarcerare
 • Institutul National de Sanatate Publica
 • Autoritatea Nationala de Management al Calitatii in Sanatate
 • Colegiul Medicilor din Romania
 • Colegiul Farmacistilor din Romania
 • Colegiul Medicilor Stomatologi din Romania
 • Colegiul Psihologilor din Romania
 • Scoala Nationala de Sanatate Publica si Management Spitalicesc
 • Institutiile de administratie sau conducere a spitalelor publice si private
 • Orice alta institutie cu competente si atributii in asigurarea drepturilor persoanelor asigurate in sistemul de sanatate

Perioada de stocare a datelor personale 

Datele dumneavoastra sunt stocate pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care au fost colectate.

Drepturile dumneavoastra si modul de exercitare al acestora 

In conformitate cu legislatia aplicabilă, beneficiati de dreptul la acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la retragerea consimtamantului, dreptul la restrictionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție si procesul decizional individual automatizat.

Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastra, va rugam sa ne contactați la adresa: aripasante[at]gmail.com, sau in scris la sediul ARIPA.